# دلنوشته_ها

فقط یه نکته...

آنان که در  گذشته  اند                                درگذشته اند ! آینده نگران                               نگرانند ! درحالند آنان  که                              در حال اند! در پی قافیه و ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5 بازدید